Databronnen en datasets

Nederland kent een rijk aanbod aan georegisters- en dataportalen. Op deze pagina lees je welke data zijn, waar ze staan en hoe je evt. de beschikbare vector data kan aanspreken.

Naam URL
Nationaal GeoRegister http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search
Publieke Dienstverlening op de Kaart https://www.pdok.nl
data.overheid.nl https://data.overheid.nl/
Provinciaal GeoRegister http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/
Atlas Leefomgeving https://www.atlasleefomgeving.nl/
Atlas Natuurlijk Kapitaal http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/

Nationaal GeoRegister

Het Nationaal Georegister (NGR) is dé centrale voorziening voor het beschrijven en ontsluiten van geo-informatie van Nederland. Het NGR bevat het overzicht van beschikbare datasets en services. Deze datasets kunt u in veel gevallen direct downloaden en de services kunt u bekijken of in uw eigen toepassing gebruiken.

URL: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search

Toegang tot vector data: filtreer Brontype op: dataset of service. Filtreer Online Bronnen op: OGC:WFS, ATOM.

Publieke Dienstverlening op de Kaart

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De meeste PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.

URL: https://www.pdok.nl

Toegang tot data: https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls geeft een overzicht van alle PDOK datasets en webservices. Je kan ook gebruik maken van de PDOK plugin voor QGIS.

data.overheid.nl

URL: https://data.overheid.nl/

Toegang tot vector data: filtreer op download, ogc:wfs, ogc:kml, ogc:gml, inspire atom, SHAPE

Provinciaal GeoRegister

Het Provinciaal GeoRegister (PGR) is een digitaal register, waarin provincies hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar maken.

URL: http://www.provinciaalgeoregister.nl/georegister/

Toegang tot vector data: Het PGR biedt enkel downloadbare GML en SHAPE bestanden die per email gestuurd worden. Deze bestanden kun je m.b.v. QGIS transformeren naar bijv. GeoJSON.

Atlas Leefomgeving

In de Atlas Leefomgeving staat veel basisinformatie over uw leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van factoren zoals lucht of natuur op de gezondheid.

URL: https://www.atlasleefomgeving.nl/

Toegang tot vector data:

 1. ga naar http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken
 2. open een kaart bijv. Cultureel Erfgoed -> Rijksmonumenten
 3. open de Bijsluiter
 4. klik op Over de Kaart
 5. klik op Distributie
 6. copy/paste de URL onder Locatie dataset en vervang wms door wfs. Eindigt de URL op ows? Je kan het direct als een WFS endpoint aanspreken.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

ANK is het platform voor informatie over ons natuurlijk kapitaal. Denk daarbij aan alle diensten die de natuur ons levert. U treft op ANK informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland voor ons dagelijks leven en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden. Het doel: dat we duurzaam gebruik kunnen maken van de waarden die onze omgeving ons biedt.

URL: http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/

Toegang tot vector data:

 1. ga naar http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten
 2. open een kaart bijv. Voedsel -> Mosselzaadinvanginstallaties
 3. open de Bijsluiter
 4. klik op Over de Kaart
 5. klik op Distributie
 6. copy/paste de URL onder Locatie dataset en vervang wms door wfs indien aanwezig. Eindigt de URL op ows? Je kan het direct als een WFS endpoint aanspreken.