Geodata downloaden

In Geodata in web apps lees je hoe je de geo APIs in Leaflet en OpenStreetMap kan consumeren. Vaak is het ehcter noodzakelijk om een dataset in zijn geheel te downloaden zodat je het met andere gegevens kan combineren en/of een landsdekkende analyse kan uitvoeren.

Op de desktop: QGIS

WFS

QGIS stelt je in staat om de gegevens van een WFS endpoint lokaal op te slaan.

Ga als volgt te werk om een deel van de BAG in QGIS te laden en lokaal in een ander coordinatenstelsel op te slaan.

 1. Klik op Layer-> Add Layer -> Add WFS Layer in het hoofdmenu van QGIS
 2. Klik op New
 3. Vul een makkelijk te onthouden naam in het Name veld
 4. Plak de BAG WFS URL (https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs) in het URL veld en klik op OK
 5. Klik op Connect
 6. Kies een van de lagen uit de lijst bijv. pand en klik op Add
 7. De gekozen laag verschijnt in de Layers pane (links van de kaart) als bag:panden
 8. Klik met de rechtermuisknop op bag:panden en selecteer Save As..
 9. Kies ESRI Shapefile, GeoJSON of KML uit het Format menu
 10. Klik op de Browse knop en geef aan waar het bestand opgeslagen moet worden
 11. Kies EPSG:4326 - WGS84 uit het CRS menu om de coördinaten naar lat/lng te transformeren. Zie Coördinatentransformaties voor meer informatie.
 12. Klik op OK
_images/qgis-vector-save.png

Het nieuwe bestand kun je in CartoDB of Mapbox Studio gebruiken. KML bestanden kun je rechtstreeks in Google Earth visualiseren.

PDOK & INSPIRE plugins

De PDOK Services Plugin stelt je in staat om de datasets van Publieke Dienstverlenign op de Kaart te doorzoeken en in QGIS te laden.

_images/qgis-pdok-plugin.png

De INSPIRE Nederland plugin stelt je instaat om door de INSPIRE datasets te zoeken en deze in QGIS te laden.

_images/qgis-inspire-plugin.png

Het is ook mogelijk om per INSPIRE thema, annex en/of organisatie te zoeken.

QGIS plugins kun je via Plugins -> Manage and Install Plugins... menu installeren en beheren.

In de terminal: ogr2ogr (EN)

The ogr2ogr utility allows for reading and writing of many different vector formats. The most basic use of ogr2ogr is constructed as:

ogr2ogr -f output_format destination source layer

Getting the footprints of the first 15000 BAG buildings from the WFS endpoint as GeoJSON is achieved as:

$ ogr2ogr -f GeoJSON footprints.geojson
WFS:"http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bagviewer/wfs"
bagviewer:pand

You can use Investigating the data source with ogrinfo to discover which layers are contained in a WFS endpoint, see the ogr2ogr en de BAG (EN) for more information.