Geodata in web apps

Leaflet en OpenLayers maken het mogelijk om gegevens uit de geo services en APIs te visualiseren op een interactieve kaart.

Leaflet

Leaflet is the leading open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps.

Leaflets minimalistische insteek heeft in korte tijd veel gebruikers en ontwikkelaars aangetrokken die voor een groeiende lijst van plugins zorgen. Leaflet wordt door o.a. Mapbox en CartoDB gebruikt.

WMS

Leaflet kan out-of-the-box WMS endpoints lezen. Gebruik de L.tileLayer.wms() functie als volgt

var map = L.map('map').setView([52, 5.3], 7);

var leefbaro = L.tileLayer.wms("https://services.geodan.nl/public/data/ows/MBIZ4280LEEF/org/wms/MBIZ4280LEEF/wms", {
  layers: 'schaalafhankelijke_leefbaarheidskaart',
  format:'image/png',
  transparent: true
});

leefbaro.addTo(map);

Notitie

Dit werkt alleen als de WMS endpoint in de Pseudo-Mercator (ESPG:3857) kaartprojectie beschikbaar is, zie Coördinatentransformaties voor meer informatie. De WMS Capabilities document vermeldt welke coördinatenstelsels ondersteund worden.

WFS

Leaflet heeft geen out-of-the-box ondersteuning voor WFS. Een eenvoudige GetFeature request kun je als volgt zelf opbouwen. Onderstaande broncode staat ook op GitHub.

var map;

window.onload = function() {
  map = L.map('map');

  // load OpenStreetMap basemap
  var basemap = L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png');
  basemap.addTo(map);

  var url = 'http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?';
  var params = 'request=GetFeature&';
  params += 'service=WFS&';
  params += 'typeName=bag:pand&';
  params += 'count=100&';
  params += 'outputFormat=json&';
  params += 'srsName=EPSG:4326';

  $.getJSON(url + params, function(data) {
    loadGeometry(data);
  });
};

function loadGeometry(data) {
  $.each(data.features, function(index, geometry) {
    L.geoJson(geometry).addTo(map);
  });

  var center = data.features[0].geometry.coordinates[0][0];

  // setView expects lat, lng whereas GeoJSON stores coordinates as lng, lat
  map.setView([center[1], center[0]], 17);
}

Je kan ook een van de WFS plugins gebruiken. De BAG met bijv. de WFST plugin lezen gaat als volgt.

var wfst = new L.WFST({
  url: 'http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs',
  typeNS: 'bag',
  typeName: 'pand',
  crs: L.CRS.EPSG4326,
  style: {
    color: 'blue',
    weight: 2
  }
})
.addTo(map)
.once('load', function () {
  map.fitBounds(wfst);
});

TMS

Leaflet kan by default enkel rasterdata visualiseren die in de Pseudo-Mercator projectie opgeslagen is. De Nederlandse TMS endpoints zijn enkel in de Rijksdriehoekstelsel beschikbaar. De Proj4Leaflet plugin stelt je in staat om coördinatenstelses te transformeren. Zie onderstaande voorbeeld van @emacgillavry. In Coördinatentransformaties lees je meer over coördinatentransformaties.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
// Resoluties (pixels per meter) van de zoomniveaus:
var res = [3440.640, 1720.320, 860.160, 430.080, 215.040, 107.520, 53.760, 26.880, 13.440, 6.720, 3.360, 1.680, 0.840, 0.420];

// Juiste projectieparameters voor Rijksdriehoekstelsel (EPSG:28992):
var RD = L.CRS.proj4js('EPSG:28992', '+proj=sterea +lat_0=52.15616055555555 +lon_0=5.38763888888889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +units=m +towgs84=565.2369,50.0087,465.658,-0.406857330322398,0.350732676542563,-1.8703473836068,4.0812 +no_defs', new L.Transformation(1, 285401.920, -1, 903401.920));
RD.scale = function(zoom) {
  return 1 / res[zoom];
};
var map = new L.Map('map', {
 continuousWorld: true,
 crs: RD,
 layers: [
  new L.TileLayer('http://geodata.nationaalgeoregister.nl/tms/1.0.0/brtachtergrondkaart/{z}/{x}/{y}.png', {
    tms: true,
    minZoom: 3,
    maxZoom: 13,
    attribution: 'Kaartgegevens: © <a href="http://www.cbs.nl">CBS</a>, <a href="http://www.kadaster.nl">Kadaster</a>, <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a><span class="printhide">-auteurs (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>).</span>',
    continuousWorld: true
  })
 ],
 center: new L.LatLng(53.219231,6.57537),
 zoom: 7
});

OpenLayers 3

A high-performance, feature-packed library for all your mapping needs.

OpenLayers is een “batteries included” bibliotheek. Het heeft bijv. out-of-the-box ondersteuning voor WebGL, touch input, coordinatenstelsels e.a. OL wordt door o.a. PDOK Kaart en de Zwitserse geodata portaal gebruikt.

WMS

OpenLayers ondersteunt WMS out-of-the-box. De leefbaarheidskaart van de Leefbarometer bevraag je als volgt.

var leefbarheid = new ol.layer.Tile({
  title: "Leefbaarheidskaart",
  visible: false,
  opacity: 0.7,
  source: new ol.source.TileWMS({
    url: "https://services.geodan.nl/public/data/ows/MBIZ4280LEEF/org/wms/MBIZ4280LEEF/wms",
    params: {
      "LAYERS": "schaalafhankelijke_leefbaarheidskaart",
      "SRS": "EPSG:3857"
    }
  })
});

OpenLayers ondersteunt ook het ophalen van de achterliggende gegevens via de WMS GetFeatureInfo request, zie de OpenLayers 3 voorbeeldenpagina voor meer informatie (zoek op WMS).

WFS

OpenLayers heeft volwassen ondersteuning voor het lezen van WFS. Onderstaand voorbeeld haalt de BAG panden op die in de huidige extent vallen (volledige broncode ).

var vector = new ol.layer.Vector({
  source: new ol.source.Vector({
    format: new ol.format.GeoJSON(),
    url: function(extent, resolution, projection) {
      return 'https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?service=WFS&' +
      'version=1.1.0&request=GetFeature&typename=bag:pand&' +
      'outputFormat=application/json&srsname=EPSG:3857&' +
      'bbox=' + extent.join(',') + ',EPSG:3857';
    },
    strategy: ol.loadingstrategy.tile(ol.tilegrid.createXYZ({
      maxZoom: 20
    }))
  })
});

var map = new ol.Map({
  layers: [vector],
  target: document.getElementById('map'),
  view: new ol.View({
    center: [5, 50],
    center: ol.proj.transform([4.470, 51.9334], 'EPSG:4326', 'EPSG:3857'),
    zoom: 18
  })
});

TMS

OpenLayers heeft geen native functionaliteit om TMS te visualiseren, je dient zelf de TileImage source te configureren, zie onderstaande voorbeeld van @6artvde.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
var extent = [-285401.92,22598.08,595401.9199999999,903401.9199999999];
var resolutions = [3440.640, 1720.320, 860.160, 430.080, 215.040, 107.520, 53.760, 26.880, 13.440, 6.720, 3.360, 1.680, 0.840, 0.420];
var projection = new ol.proj.Projection({code:'EPSG:28992', units:'m', extent: extent});

var url = 'http://geodata.nationaalgeoregister.nl/tms/1.0.0/brtachtergrondkaart/';

var tileUrlFunction = function(tileCoord, pixelRatio, projection) {
 var zxy = tileCoord;
 if (zxy[1] < 0 || zxy[2] < 0) {
  return "";
 }
 return url +
  zxy[0].toString()+'/'+ zxy[1].toString() +'/'+
  zxy[2].toString() +'.png';
};

var map = new ol.Map({
 target: 'map',
 layers: [
  new ol.layer.Tile({
   source: new ol.source.TileImage({
    projection: projection,
    tileGrid: new ol.tilegrid.TileGrid({
     origin: [-285401.92,22598.08],
     resolutions: resolutions
    }),
    tileUrlFunction: tileUrlFunction
   })
  })
 ],
 view: new ol.View({
  minZoom: 3,
  maxZoom: 13,
  projection: projection,
  center: [150000, 450000],
  zoom: 3
 })
});

De OpenLayers documentatie geeft een volledige beschrijving van de TileImage bron.

CartoDB

WMS

CartoDB ondersteunt sinds kort het inlezen van WMS endpoints. Deze hoeven niet in Pseudo-Mercator beschikbaard te zijn, CartoDB converteert ze indien nodig. Hierbij maken zij gebruik van MapProxy.

Ga als volgt te werk om een Nederlandse WMS/WMTS kaartlaag toe te voegen

 1. Open een bestaande kaart of maak een nieuwe
 2. Klik op Change basemap -> Yours +
 3. Kies WMS/WMTS en plak een geldige WMS/WMTS URL in het tekstveld bijv. die van de PDOK Luchtforo: https://geodata1.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wms
 4. Klik op Get Layers, vindt de kaartlaag die je wilt toevoegen en klik op Add This