Maak een kaart met …

De geo services en APIs van PDOK, NGR, data.overheid.nl, e.a. komen in een aantal smaken. De view services (WMS, WMTS en TMS) leveren statische kaarbeelden (PNG, JPG) en zijn geschikt voor het visualiseren van achtergrondkaarten en grote landsdekkende datasets zoals de Actueel Hoogtebestand Nederland. De download service (WFS) levert geografische vector data en de bijbehorende administratieve gegevens in bijv. GeoJSON.

De webservices en APIs van PDOK, NGR, e.a. zijn op verschillende manieren te bekijken en downloaden.

PDOK Kaart

Met PDOK Kaart kun je met een aantal klikken een eenvoudig kaartje maken met gegevens uit PDOK, NGR, de geo services van data.overheid.nl e.a. PDOK Kaart stelt je in staat om markers en lijnen te tekenen en van labels te voorzien of deze uit een kommagescheiden (CSV) of KML bestand te laden.

De gegenereerde PDOK Kaart kunt u opslaan en het bijv. mailen naar vrienden en collega’s of embedden in uw blog, website, CMS, etc.

PDOK Kaart Wizard is uitermate geschikt voor het maken van eenvoudige kaartjes voor bijv. contactpagina’s en routebeschrijving, of voor het visualiseren van basisregistraties en -datasets bijv. de Lange-afstandswandelroutes.

Zie de PDOK Kaart handleiding voor meer informatie.

Leaflet

De download service kunnen we gebruiken om bijv. 100 panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op een Leaflet kaart te tonen.

De URL van de BAG WFS API is:

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs

Je vindt deze o.a. in het Nationaal GeoRegister door te zoeken naar BAG en te filtreren op Downloadbare data. De eerste 100 gebouwen uit de BAG halen we middels een HTTP GET request op in combinatie met de volgende query parameters:

service = WFS
request = GetFeature
typeName = bag:pand
count = 100
startIndex = 0
srsName = EPSG:4326
outputFormat = json

Het GeoJSON resultaat kun je bijv. in Leaflet visualiseren m.b.v. van de L.geoJson() functie.

Naast het ophalen van features ondersteunt de WFS API het toepassen van (ruimtelijke) filters en het uitvoeren van eenvoudige ruimtelijke analyses, zie de WFS documentatie voor meer informatie.

QGIS

QGIS is een open source geografisch informatiesysteem (GIS) welk geografische gegevens kan visualiseren, bewerken en analyseren. QGIS ondersteunt de gangbare geo bestandsformaten zoals Shapefiles, KML, GML, GeoJSON, etc. en de geo services en APIs van PDOK , NGR, data.overheid.nl, e.a. Gegevens kunnen gevisualiseerd, getransformeerd en gedownload worden zodat ze te gebruiken zijn in Mapbox, CartoDB, Google Maps/Earth, e.a.

_images/qgis-bag-age.png

PDOK/INSPIRE plugins - achtergrondkaart

De PDOK en INSPIRE plugins geven snel en makkelijk toegang tot veel Nederlandse geodata.

Met de PDOK Services Plugin kun je eenvoudig door de geodata van PDOK zoeken. Installeer de plugin via het Plugins -> Manage and Install Plugins menu. Klik op het oranje +PDOK knopje links van het PDOK Geocoder veld om de beschikbare PDOK datasets te zien. Zoek op bijv. achtergrond om een lijst van de beschikbare achtergrondkaarten te zien.

_images/pdok-plugin.png

WMS / WMTS - Actueel Hoogtebestand Nederland

Ga als volgt te werk om de view service van de Actueel Hoogtebestand Nederland dataset aan te spreken in QGIS.

 1. In het hoofdmenu klik op Layer-> Add Layer -> Add WMS / WMTS Layer
 2. Klik op New
 3. Vul een naam in in bij Name
 4. Plak de WMS URL (http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/wms?service=wms) in het URL veld en klik op OK
 5. Klik op Connect
 6. Kies een van de lagen en klik op Add

Klik op View -> Identify Features en klik op de kaart om de hoogte op te halen.

In Geo services en APIs lees je meer over de verschillende view services. Geodata in web apps laat zien hoe je view services in Leaflet en OpenLayers kan laden.

WFS - Zeer kwetsbare gebieden

Ga als volgt te werk om de download service van bijv. de Zeer kwetsbare gebieden dataset aan te spreken in QGIS:

 1. In het hoofdmenu klik op Layer-> Add Layer -> Add WFS Layer
 2. Klik op New
 3. Vul een naam in in bij Name
 4. Plak de WFS URL (http://ags101.prvgld.nl/arcgis/services/INSPIRE_ov/MapServer/WFSServer) in het URL veld en klik op OK
 5. Klik op Connect
 6. Kies een van de lagen en klik op Add
 7. De gekozen laag verschijnt in de Layers pane
 8. Klik met de rechtermuisknop op de laag en selecteer Zoom to layer

In Web Feature Service (WFS) lees je meer over de verschillende view services. Geodata in web apps laat zien hoe je download services in Leaflet en OpenLayers kan laden.

CartoDB (en Mapbox)

De Nederlandse geo services en APIs leveren, volgens de geldende standaarden, gegevens als Geography Markup Language (GML) in het Nederlandse Rijksdriehoekscoordinatenstelsel (RD). Om ze geschikt te maken voor Mapbox, CartoDB, Google Maps e.a. dienen ze getransformeerd te worden naar Shapefiles/GeoJSON en het WGS84 coordinatenstelsel.

QGIS

In QGIS gaat het downloaden en transformeren als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de WFS dataset die je wilt downloaden en transformeren en selecteer Save As..
 2. Kies ESRI Shapefile, GeoJSON of KML uit het Format menu
 3. Kies EPSG:4326 - WGS84 uit het CRS menu
 4. Klik op OK
_images/qgis-vector-save.png

Het nieuwe bestand kun je uploaden in CartoDB, gebruiken als databron in Mapbox Studio of visualiseren in Google Earth.

ogr2ogr

ogr2ogr is een command line utility waarmee gegevens uit een groot aantal bronnen gelezen en getransformeerd kunnen worden.

ogr2ogr -f GeoJSON bag.geojson WFS:"http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bagviewer/wfs" \
-t_srs EPSG:4326 bagviewer:pand

Zie de ogr2ogr handleiding voor meer informatie.